Systemisch opsteller

Yvonne Vrijhof

Dossiervorming

Om je goed van dienst te kunnen zijn en omdat het mijn wettelijke plicht is (opgelegd door de WGBO), leg ik van iedere client een dossier.
Jouw dossier bevat gegevens zoals je naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en geboortedatum.
Verder kan in je dossier evt aantekeningen staan m.b.t. je sessie(s). Ook eventuele uitgeprinte e-mails van jou, als deze informatie aanvullend is voor je dossier.
Ook bevat je dossier jouw ondertekende behandelovereenkomst en jouw instemming met de algemene voorwaarden, tarieven en dit privacy statement.
Naast deze handgeschreven dossiers kan ik, indien gemaakt, digitale geluidsopnamen van je readingen bewaren .Voor de sessie begint, ben je op de hoogte van een te maken geluidsopname.


E-mails, nieuwsbrief en facturen
E-mails worden maximaal een jaar digitaal bewaard. Het kan zijn dat een e-mail van je geprint opgenomen wordt in jouw dossier, als de e-mail aanvullende informatie bevat op je dossier.
Onregelmatig ontvang je van mij een digitale nieuwsbrief als je hiervoor toestemming hebt gegeven of je hiervoor op hebt gegeven via mijn site. Je kunt je ten alle tijde tijde afmelden voor deze nieuwsbrieven via een link in de mail zelf.
Op een factuur vind je behalve het factuurbedrag je NAW gegevens, e-mailadres en een korte omschrijving van de geleverde diensten. Deze gegevens zijn ook zichtbaar voor mijn administrateur.


Beveiliging van jouw gegevens
Je papieren gegevens en je digitale gegevens en de back-up hiervan worden op passende wijze beveiligd en bewaard. Dezelfde eisen stel ik aan degene die mijn financiele administratie uitvoert.
Ik heb als enige toegang tot de gegevens in je dossier. Verder geldt dat ik een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim) heb.
Je cliëntendossier blijft, zoals in de wet vereist, 15 jaar bewaard. Een digitaal consult word niet opgenomen.

Ee


Inzage, wijzigen en verwijderen van je gegevens
In overleg kunt je je cliëntendossier bij mij inzien. Voor vragen over de privacy verklaring van mijn praktijk of bij vragen over het wijzigen of verwijderen van je gevens kun je contact met mij opnemen


Klachten
Indien je een klacht hebt inzake het niet nakomen van deze privacy verklaring, verzoek ik je vriendelijk contact met mij op te nemen. De klachtenregeling vind op mijn site onder "algemene voorwaarden".


Wijziging privacy verklaring
Ik behoud me het recht voor om wijzigingen in deze verklaring aan te brengen en zo de informatie actueel te houden.


Opmerkingen over gegevensverwerking in verbinding met Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited. Als de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website zich buiten de Europese Economische Ruimte of Zwitserland gevestigd is, dan wordt de Google Analytics-gegevensverwerking uitgevoerd door Google LLC. In het volgende worden Google LLC en Google Ireland Limited "Google" genoemd.
Google Analytics maakt gebruik van zogenoemde "Cookies". Dit zijn tekstbestandjes die op de computer van de bezoeker van de site worden opgeslagen en die analyse van het gebruik van de website door de bezoeker mogelijk maken. De door deze cookies gegenereerde informatie over het gebruik van deze website door de bezoeker van de website (met inbegrip van het verkorte IP-adres) wordt over het algemeen naar een server van Google gestuurd en daar opgeslagen.
Google Analytics wordt op deze website uitsluitend gebruikt met de extensie "_anonymizeIp()". Deze extensie zorgt voor anonimisering van het IP-adres door het in te korten en sluit directe persoonlijke verwijzingen uit. Met deze extensie verkort Google het IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een Google-server in de VS verzonden en daar verkort. Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door de betreffende browser wordt verzonden, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.
In opdracht van de exploitant van de website zal Google de verzamelde informatie gebruiken om het gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om de site-exploitant andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik te bieden (art. 6 lid 1f AVG). De gerechtvaardigde interesse in de gegevensverwerking ligt in de optimalisatie van deze website, de analyse van het gebruik van de website en de aanpassing van de inhoud. De belangen van de gebruikers worden door pseudonimisering voldoende beschermd.
Google LLC. is gecertificeerd volgens het zogenaamde Privacy Shield (zie hier voor lijstvermelding) en garandeert op basis hiervan een passend niveau van gegevensbescherming. De verzonden en aan cookies, gebruikers-ID's (bijv. gebruikers-ID's) of reclame-ID's gekoppelde gegevens worden na 50 maanden automatisch verwijderd. Gegevens waarvan de bewaartermijn is bereikt, worden één keer per maand automatisch verwijderd.
De bezoeker van de website kan verzameling van gegevens door Google Analytics door de cookie-instellingen voor deze website aan te passen. Het verzamelen en opslaan van het IP-adres en de door cookies gegenereerde gegevens kan op elk gewenst moment worden geweigerd. De browser plugin daarvoor kan via de volgende link worden gedownload en geïnstalleerd: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
De bezoeker van de site kan voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt door hier te klikken. Er wordt dan een “opt-out cookie” op de website geplaatst, dat zorgt dat de gegevens van de websitebezoeker niet meer worden verzameld als de bezoeker de website bezoekt.

Meer informatie over het gebruik van de gegevens door Google, de mogelijkheden voor instellingen en bezwaar vindt je in de privacyverklaring van Google (https://policies.google.com/privacy?hl=nl) en in de instellingen voor de weergave van reclame door Google (https://adssettings.google.com/authenticated).


reCAPTCHA
We gebruiken de reCAPTCHA service van Google Inc. (Google) om gegevens te beschermen die verstuurd worden via deze website. Die functie controleert of een bericht wel door een persoon wordt verstuurd, om zo te voorkomen dat 'spam bots' bijvoorbeeld automatisch berichten sturen of commentaren achterlaten. Hierbij worden het IP adres van een bezoeker en mogelijk ook andere data verstuurd om Google reCAPTCHA te laten werken. De inhoud van een bericht wordt hiervoor verstuurd naar en verwerkt door Google. Het IP adres wordt hierbij afgekort en daardoor anoniem gemaakt in landen die deel uitmaken van de EU en staten die deelnemen aan het verdrag voor het Europese economische gebied. In uitzonderingsgevallen wordt een IP adres volledig doorgegeven aan een Google server in de Verenigde Staten en daar afgekort. Namens de bezitter van deze website gebruikt Google deze gegevens om je gebruik van deze dienst te evalueren. Het IP adres dat reCAPTCHA doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere data van Google. Op het verzamelen van deze gegevens zijn Google's regels voor gegevensbescherming van toepassing. Meer informatie over over Google's privacybeleid vind je op deze pagina: https://policies.google.com/privacy?hl=nl Door reCAPTCHA te gebruiken ga je ermee akkoord dat Google gegevens over jou verwerkt op de manier en voor het doel zoals hierboven beschreven.