Systemisch opsteller

Yvonne Vrijhof

Algemene voorwaarden

Mijn verantwoordelijkheid
Met behulp van mijn werkwijzen geef ik jou zo goed mogelijk een passend consult. Ik ga daarbij zo integer mogelijk te werk. Mijn rol is adviserend en begeleidend. Iedere aura- en spirituele reading is een momentopname. Niemand weet wat de toekomst zal brengen, die ligt immers niet vast.


Jouw verantwoordelijkheid
Het is aan jou om te bepalen wat je met mijn adviezen en informatie doet.
Je blijft altijd zelf verantwoordelijk voor de beslissingen die je neemt.
Bezoek je huisarts of specialist bij lichamelijke en/of psychische klachten.
Een bezoek aan mijn praktijk is geen vervanging voor een huisarts of specialistisch consult.


Verhindering
Tot 24 uur vooraf aan het consult kun je de afspraak kosteloos annuleren of wijzigen. Bij niet tijdig annuleren of het vergeten van de afspraak houd ik me het recht voor het consult in rekening te brengen.
Je kunt je afspraak annuleren door mij te bellen of te mailen.
Een afspraak geldt pas als afgezegd na een bevestiging van mijn praktijk.


Tarieven
De geldende tarieven vind je in het menu bij tarieven.
Tariefswijzigingen gelden niet voor een al gemaakte afspraak.


Betalingsvoorwaarden
Consulten dienen ter plekke via een telefonische betaallink (WhatsApp) of contant voldaan te worden.
Niet nagekomen of vergeten afspraken worden door mij in rekening gebracht.
Bij een betalingsachterstand houd ik me het recht voor verdere afspraken op te schorten totdat aan de betalingsverplichting is voldaan. Bij een 2e betalingsherinnering breng ik administratiekosten in rekening.


Geluidsopnamen
Het is niet toegestaan om zonder mijn toestemming audio en/of video opnames te maken tijdens een sessie of andere bijeenkomst.


Aansprakelijkheid
Mediumpraktijk Meppel sluit elke aansprakelijkheid inzake schade of letsel voortvloeiende of verband houdend met de geboden diensten door Mediumpraktijk Meppel uit, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Mediumpraktijk Meppel.


Klachtenregeling
Als je een klacht hebt, laat het me dan weten zodat we samen tot een oplossing kunnen komen. Voor klachten waar we samen niet uitkomen, is Mediumpraktijk Meppel als CAT lid aangesloten bij GAT (Geschillen Alternatieve Therapeuten).
Je kunt contact opnemen met ze via https://gatgeschillen.nl/. Hier vind je ook het geschillenreglement met de klachtenprocedure.


Privacy statement
Ik behandel en bewaar jouw persoonsinformatie, dossier en evt geluidsopnamen vertrouwelijk en in overeenstemming met de wet Privacybescherming. De volledige tekst vind je in de footer van mijn site.

Het digitale consult gaat dmv beeldbellen via een streamingkanaal , die vgls de richtlijnen van het AVG werkt.


Begeleiding kinderen en jongeren

Kinderen tot 12 jaar: ouders of voogd moeten voor elke behandeling toestemming geven en dit formulier voor elke sessie ondertekenen.

Jongeren van 12 tot 16 jaar: voor een behandeling is de toestemming van zowel de jongere als de ouders of voogd nodig en dit formulier moet voor elke sessie ondertekend worden.

Jongeren van 16 tot 18 jaar:voor een behandeling is geen toestemming van de ouders of voogd nodig, alleen van de jongere zelf.

Indien er sprake is van één gezaghebbende ouder of voogd, moet het toestemmingsformulier ondertekend worden door de gezag dragende ouder of voogd en de minderjarige.

Indien er sprake is van twee gezaghebbende ouders dient dit formulier door beide gezaghebbende ouders en de minderjarige te worden ondertekend.
Bij gescheiden ouders is een handtekening, indien beide gezaghebbend, van beide ouders verplicht.